Smart Energy Forum 2015
Odborná konference Smart Energy Forum:
Program konference:
09:00 - 09:10
Slavnostní zahájení
09:10 - 10:50
I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK: Trendy a zajímavé projekty v decentrální energetice
09:10 - 09:30
Nové trendy v energetice ve světě a jejich dopad na Českou republiku
Zástupce managementu, RWE Česká republika
09:30 - 09:50
Pohled akademické sféry na rozvoj a přínosy decentrální energetiky
Zástupce akademické obce*, České vysoké učení technické v Praze
09:50 - 10:10
Nová zelená úsporám a nové dotační tituly pro decentrální zdroje a baterie
Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí ČR
10:10 - 10:30
První zkušenosti s provozem domu s nulovou spotřebou energie v rámci lokální virtuální elektrárny
Ing. Cyril Svozil, Generální ředitel, Fenix Group a.s.
10:30 - 10:50
Demonstrace využití nové baterie HE3DA v kombinaci s fotovoltaickým systémem pro Smart Grid
Dr. Jan Procházka, zakladatel a generální ředitel, HE3DA s.r.o.
10:50 - 11:00
Diskuze + Přestávka na občerstvení
11:00 - 11:30
Občerstvení a networking
11:30-12:50
II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK: Systémy pro skladování elektřiny z OZE pro Smart Home
11:30 – 11:50
Vývoj a perspektivy rozvoje hybridních bateriových systémů v Německu
Kai Philipp Kairies*, RWTH Aachen ISEA, Německo
11:50 – 12:10
Nástroje pro efektivní řízení domácí energetiky jako součást Smarthome
Jaromír Klaban, obchodní ředitel, Teco a.s
12:10 – 12:30
AC vs. DC bateriové systémy. Kriteria při výběru baterie pro skladování elektřiny z OZE v domácnostech
Ing. Pavel Hrzina, PhD., České vysoké učení technické (FEL) v Praze
12:30 - 12:50
Představení nových baterii značky Mercedes pro domácnosti
Ing. Radim Havelka, jednatel, Krannich Solar s.r.o.
12:50 - 13:00
Diskuze
13:00 - 14:00
Pauza na oběd a networking
14:00 - 15:00
III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK: Praktické aplikace a akumulačních systémů pro skladování energie
14:00 - 14:20
Dotace pro firmy na nové OZE a baterie v rámci programu OPPIK a OPPR
Bude upřesněno
14:20 - 14:40
Praktické využití baterii pro optimalizaci spotřeby energie
Michal Klečka, místopředseda představenstva, i4wifi a.s. (skupina GWL/Power)
14:40 - 15:00
Li-ion baterie Saft pro ukládání energie z OZE
Milan Šíma*, obchodní ředitel, Saft Ferak a.s.
15:00 - 15:20
Aplikace velkokapacitních baterií pro skladování elektřiny pomocí technologie Sodium Nickel v ČR
Radek Palán*, obchodní ředitel, APS Energia Czech s.r.o.
15:20 - 15:40
Smart City Písek - využití velkokapacitní průtokové baterie pro elektromobilitu a optimalizaci spotřeby energie
Ing. Radek Veber*, obchodní ředitel, B64 s.r.o.
15:40 - 15:50
Diskuze
15:50 - 16:10
Občerstvení a networking
16:10 - 18:00
IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK: Legislativa a inovace pro energetickou soběstačnost
16:10 - 16:30
Připojování mikrozdrojů a provoz baterii z pohledu nové legislativy
Mgr. Pavel Doucha, Partner, Frank Bold advokáti, s. r.o.
16:30 – 16:50
Regulace tepelného čerpadla a FVE podle cen na vnitrodenním trhu s elektrickou energií
Ing. Jiří Cígler, PhD., jednatel, Feramat Cybernetics s.r.o.
16:50 – 17:10
Elektromobil v kombinaci s FVE a tepelným čerpadlem jako akumulátor elektřiny a tepla pro domácnosti
Bude upřesněno
17:10 – 17:30
Regulátor vlastní maximalizace spotřeby energie z FVE v kombinaci s HDO
Bude upřesněno
17:30- 17:50
Smart Home jako cesta k energetické soběstačnosti
Bude upřesněno
17:50 - 18:00
Diskuze + Závěr

* Organizátor konference si vyhrazuje právo na možnou změnu programu.
Logo